Kraunama...

Paslaugų Teikimo Sąlygos

Prašome susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis

1. Apžvalga

Šioje sutartyje yra nustatomos bendrosios svetainės naudojimo sąlygos, taip pat paslaugų, perkamų ar pasiekiamų per šią svetainę (individualiai ir bendrai vadinamų "paslaugomis") naudojimo sąlygos. Jūsų naudojimasis šia svetaine ir elektroninis šios sutarties patvirtinimas reiškia, kad jūs perskaitėte, suprantate, pripažįstate ir sutinkate laikytis šios sutarties bei toliau išvardytų taisyklių.

Terminai „mes“, „mus“ arba „mūsų“ reiškia "FreeHosting.lt". Terminai "jūs", "jūsų", "vartotojas" arba "klientas" reiškia bet kurį asmenį ar subjektą, kuris sutinka su šia sutartimi, turi prieigą prie jūsų paskyros arba naudojasi paslaugomis. Nė viena šios sutarties nuostata neturėtų būti laikoma kaip suteikianti kokias nors teises trečiajai šaliai.

"FreeHosting.lt" gali pagal savo vienasmenę ir absoliučią nuožiūrą bet kuriuo metu pakeisti šią sutartį ir bet kurias čia įtrauktas taisykles ar susitarimus, ir tokie pakeitimai įsigalioja iškart po to, kai jie paskelbiami šioje svetainėje. Jūsų naudojimasis šia svetaine ar paslaugomis po tai, kai atliekami tokie pakeitimai, reiškia jūsų sutikimą su paskutine šios sutarties versija. Jei nesutinkate laikytis paskutinės šios sutarties versijos, nenaudokite (arba toliau nebenaudokite) šios svetainės ar mūsų paslaugų.

Be to, "FreeHosting.lt" gali kartais pranešti jums apie šios sutarties pakeitimus el. paštu, todėl labai svarbu, kad jūsų vartotojo paskyros informacija būtų visuomet atnaujinta. "FreeHosting.lt" neprisiima jokių įsipareigojimų ar atsakomybės dėl to, kad jums nepavyko gauti pranešimo el.paštu, jei tai įvyksta dėl neteisingo el.pašto adreso.

2. Įkainiai ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Metinis mokestis už Auksinio paketo prenumeratą yra nurodytas klientui vykdant paslaugos užsakymą. Paslauga apmokama iš anksto už sutartą laikotarpį.

2.2. Laiku neapmokėjus sąskaitos, "FreeHosting.lt" turi teisę taikyti papildomą mokestį už anuliuotos paslaugos atstatymą.

2.3. Paslaugos parametrai yra nurodyti "FreeHosting.lt" svetainėje.

2.4. "FreeHosting.lt" pasilieka sau teisę keisti įkainius, apie tai informavęs klientą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki kito ataskaitinio laikotarpio.

2.5. Klientas sutinka gauti "FreeHosting.lt" siunčiamus pranešimus bei sąskaitas elektroniniu formatu.

2.6. Klientas sutinka, jog po pirmojo apmokėjimo, visi vėlesni mokėjimai už tą pačią paslaugą būtų automatiniu būdu nuskaitomi nuo pasirinkto apmokėjimo būdo (kredito/debeto kortelės).

2.7. Mokėjimo vartų paslaugą teikia Stripe.com.

3. Teisės ir pareigos

3.1. Mes įsipareigojame:

3.1.1. Ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas suteikti (arba nesuteikti) vartotojui teisę naudotis svetainės talpinimo paslauga.

3.1.2. Imtis būtinų priemonių techninės bei programinės įrangos, vartotojo duomenų saugumui užtikrinti.

3.1.3. Mes turime teisę be išankstinio įspėjimo išjungti vartotojo svetainę, jei į svetainę yra nukreipta DDoS ataka (angl. Distributed Denial of Service), svetainės veikimas sukelia trikdžius mūsų techninėje platformoje arba svetainės turinys pažeidžia galiojančius Lietuvos Respublikos (LR) įstatymus.

3.2. Vartotojas įsipareigoja:

3.2.1. Pateikti teisingą vartotoją identifikuojančią bei kontaktinę informaciją ir savalaikiai informuoti apie jos pasikeitimus.

3.2.2. Saugoti prisijungimo duomenis, užtikrinti talpinamų svetainių programinio kodo saugumą.

3.2.3. Užtikrinti, kad vartotojui suteikti serverio resursai tiesiogiai ar netiesiogiai nebus naudojami neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masiniu el. pašto siuntimu, kenkimu kompiuterinių sistemų, tinklų veikimui ar saugumui, taip pat pažeidžiant galiojančius LR teisės aktus, kitų vartotojų bei trečiųjų asmenų teises, neproporcingai smarkiai apkraunant serverinio procesoriaus bei kitų komponentų darbą.

3.2.4. Nedelsiant informuoti mus apie paslaugos teikimo sutrikimus.

3.2.5. Norėdamas pratęsti mokamos paslaugos galiojimo terminą, klientas privalo laiku apmokėti mokamas paslaugas pagal tuo metu galiojančius įkainius.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Mes neatsakingi už vartotojo informacijos saugojimą pasibaigus sutarties galiojimui.

4.2. Vartotojas prisiima visą atsakomybę kilus ginčytiniems klausimams dėl jam suteiktų serverio resursų naudojimo teisėtumo (plačiau: neleistina veikla).

4.3. Vartotojas yra atsakingas už talpinimo plane saugomus asmeninius duomenis ir jų tvarkymą, kaip to reikalauja BDAR.

4.4. Nė viena iš šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai sutarties šaliai.

5. Sutarties galiojimas

5.1. Sutartis yra neterminuota, įsigalioja nuo to momento, kai vartotojas pateikia paslaugų užsakymą.

5.2. Sutartis netenka galios vartotojui neįvykdžius bent vieno šia sutartimi prisiimto įsipareigojimo.

5.3. Mes turime teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai neinformavę vartotojo.

6. Kitos nuostatos

6.1. Sutartyje nenumatyti ir nesureguliuoti klausimai sprendžiami abipusiu sutarimu arba pagal galiojančius LR teisės aktus.

6.2. Visi ginčai, dėl kurių neįmanoma susitarti, bus sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka.


Paskutinį kartą peržiūrėta: 2024-01-27 09:51:47